Kredittkort for barn og unge

Før vi går nærmere inn på hvilke regler som gjelder for kredittkort og unge føler vi at det er viktig å definere hva kreditt og kredittkort er, spesielt hvis man leter etter kredittkort for første gang. Alle banker som spv.no, DnB og lignende banker tilbyr kredittkort som kan virke som ens vanlige bankkort, men i praksis fungerer de annerledes.

Den umiddelbare forskjellen mellom et kreditt og debet er hvor pengene kommer fra. Får man et debetkort fra banken sin tilhører dette en av ens bankkontoer og når man bruker kortet blir pengene trukket fra kontoen fram til den er tom. Med et kredittkort bruker man penger man ikke har og som strengt tatt heller ikke eksisterer.

Aldersgrense på kreditt

Kredit kan da sammenlignes med et mindre lån, men kort nedbetalingstid. Som man fort forstår kan det være en viss risiko ved å bruke penger man ikke har. En eller annen gang må disse pengene betales tilbake, og da er det viktig å ha oppsparte midler på konto for å kunne nedbetale gjelden sin tilbake til banken.

Siden vi i Norge ikke tillater mindreårige å ta opp lån, tilsier dette at de heller ikke kan få tildelt kredittkort. Kredittkort kan man ikke skaffe seg før man har fylt 18 år, og utenom aldersgrensen finner det også en rekke andre restriksjoner på hvem som kan få kredittkort og hvor mye som kan stå på kreditt.

Når og hvordan skaffer jeg med et kredittkort?

Når man leter etter sitt første kredittkort har man nok allerede flere år med erfaring med kontroll over egen økonomi i nettbanken sin. Fra sin egen side kan man også bestille og administrere sitt eget kredittkort når man har fylt 18 år. Husk at 18 år er nedre grense, og at enkelte banker kan ha satt egne grenser.

Det kan derimot være lurt å se rundt og utforske de alternativene som finnes i ulike banker. Det er ikke sikkert det beste kortet for ens forbruk finnes i den banken hvor man allerede er kunde. Hvilke rabatter tilbyr kortet og hvor lang er den rentefrie perioden? Dette burde man vite før man bruker kredittkort.

Kredittkort for unge

Nøyaktig hva er det man burde se etter i et kredittkort når man er ung? Det kommer litt an på hva slags ungdom man er. Er man lærling med fast inntekt, eller er man en student i byen med stramt budsjett? Med sin egen oversikt over privatøkonomi kan man trekke opp retningslinjer for eget kredittkort.

Et viktig punkt for oss når det gjelder kredittkort for unge er sperregrenser. Hvor lavt, eller høyt, ligger sperren, og hvor enkelt kan denne flyttes etter behov? Ens faste utgifter er også viktige. Er man pendler i egen bil burde man se etter rabatt på bensin, mens andre ser etter de beste rabattene på reiser.

Bruk kreditt, men bruk det smart

Kreditt og kredittkort blir av mange sett på som farlig, men det finnes mange situasjoner hvor det å bruke et kredittkort fremfor et debetkort vil være en fordel. For eksempel finnes det mange kredittkort som vil gi rabatt og fordeler ved kjøp av blant annet bensin, reiser, i enkelte butikker, osv.. Dette vil variere fra kredittkort til kredittkort.

Når man betaler med kredittkort er det heller ikke man som er direkte ansvarlig dersom man har blitt utsatt for svindel, dersom selskapet går konkurs, eller om kortet har blitt stjålet. Siden det er pengene til kredittkortselskapet som har blitt brukt gir dette deg en ekstra trygghet. Man vil også ha ekstra god tid til å sjekke transaksjonene.

Sammendrag

  • Kredittkort kan skaffes ført ved fylte 18
  • Kredittkort kan lære unge mer om egen økonomi
  • Skaff rabatter ved bruk av kredittkort

Nedre aldersgrense på kredittkort i Norge er 18 år, men aldersgrensen kan også være høyere med andre krav i tillegg. Et eget kredittkort er et smart valg for egen økonomi, siden det kan gi en ekstra trygghet og rabatter ved bruk. Men ikke havne i luksusfellen ved å bruke det uten kontroll over egen økonomi!

https://snl.no/kredittkort

https://business24.dk/penge/saadan-udfoerer-man-en-test-af-de-bedste-kredittkort

 

Categories: Uncategorized