Om Antidenim.no

Denne nettsiden drives av en gruppe frivillige ildsjeler som har sitt daglige virke i banknæringen. Vi hadde lyst til å skape et nytt nettsted for personer som vil lære mer om hvordan bankens tjenester fungerer.

Våre bidragsytere jobber med flere forskjellige tjenester i ulike finansinstitusjoner. Våre folk driver blant annet med sparing, lån og forsikring. Dette setter oss i god stand til å se bankens tjeneste fra et kundeperspektiv. Hver dag møter vi mennesker som sliter med å forholde seg til all informasjonen som banken gir.

Derfor opplevde vi at det var et behov for en nettside med enkle forklaringer på mer komplekse spørsmål. Her vil vi kaste ut bankspråket, og skrive på en måte som alle forstår. Det er ikke noe spørsmål som er for dumt eller irrelevant. Kom derfor gjerne med forslag til hva vi kan skrive om i fremtiden. Det bør ikke være slik at man må ha høy utdannelse for å forstå tjenestene man benytter i banken.